Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1458 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2022-11-08
2022:1457 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2022-11-08
2022:1456 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2022-11-08
2022:1455 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 2022-11-08
2022:1454 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 2022-11-08
2022:1453 Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb 2022-11-08
2022:1452 Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb 2022-11-08
2022:1451 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd 2022-11-08
2022:1450 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd 2022-11-08
2022:1449 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända 2022-11-08
2022:1448 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända 2022-11-08
2022:1447 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 2022-11-08
2022:1446 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 2022-11-08
2022:1445 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst 2022-11-08
2022:1444 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst 2022-11-08

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404