Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:410 Förordning om ändring i förordningen (2021:38) om tillträdesförbud till butik 2022-05-18
2022:409 Lag om ändring i lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen 2022-05-18
2022:408 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2022-05-18
2022:407 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 2022-05-18
2022:406 Lag om ändring i lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik 2022-05-18
2022:405 Förordning om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden 2022-05-17
2022:404 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 2022-05-17
2022:403 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506) 2022-05-17
2022:402 Förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218) 2022-05-17
2022:401 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2022-05-17
2022:400 Förordning om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2022-05-17
2022:399 Förordning om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel 2022-05-17
2022:398 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 2022-05-17
2022:397 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring 2022-05-17
2022:396 Förordning om ändring i förordningen (2021:988) om avgifter i ärenden om medicintekniska produkter 2022-05-17

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404