Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publicerar regeringen nya svenska lagar och förordningar

Här kan du läsa på lätt svenska vad Svensk författningssamling är
och om hur regeringen publicerar nya lagar och förordningar och ändringar i dem på webben.
Regeringskansliet är avsändare av informationen och ansvarar för webbplatsen.

Vem beslutar om lagarna och förordningarna?

Riksdagen beslutar om lagar.
Regeringen beslutar om förordningar.
Lagar och förordningar kallas med ett gemensamt ord för författningar.

Vad är Svensk författningssamling?

Svensk författningssamling är alla lagar och förordningar tillsammans.
I många år trycktes Svensk författningssamling på papper och gavs ut som böcker.
Från och med april 2018 började regeringen publicera lagarna och förordningarna här på webben i stället.
Nu är Svensk författningssamling alltså en webbplats.  

Både nya lagar och förordningar och ändringar i dem publiceras här

När riksdagen eller regeringen har beslutat om en ny lag eller förordning så publiceras den på den här webbplatsen.
I och med att regeringen publicerar en lag eller förordning presenteras den för alla i Sverige – den blir officiell.
Ibland vill riksdagen eller regeringen ändra i lagarna och förordningarna.
De vill kanske lägga till eller ta bort regler.
Varje ändring blir en egen lag eller förordning som måste publiceras här igen,
men då räcker det att bara publicera det som är ändrat.

Visa och söka efter en lag eller förordning

De nya lagarna och förordningarna visas i en lista.
Den senaste lagen eller förordningen visas först.
Du kan sortera och visa alla lagar och förordningar som har beslutats ett visst år.
Du kan skriva in SFS-numret för en lag eller förordning och söka efter den.
SFS-numret börjar med året då lagen eller förordningen beslutades och slutar med ett ordningsnummer.
Hela SFS-numret kan till exempel vara SFS 2018:111.
Varje ny lag och förordning får ett eget SFS-nummer.

Läsa hela lagen eller förordningen

På den här webbplatsen får du veta att lagen eller förordningen har publicerats.
Du måste öppna och läsa lagen eller förordningen för att få veta vilken dag den börjar gälla.
Det står sist i lagen eller förordningen och kallas att lagen eller förordningen träder i kraft.
Om du vill läsa hela den lag eller förordning som har ändrats måste du gå till en annan webbplats.
Du kan till exempel gå till Regeringskansliets rättsdatabaser eller Lagrummet.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Lagrummet

Prenumerera på nya lagar och förordningar

Du kan prenumerera på Svensk författningssamling.
Då får du ett e-postmeddelande så fort en ny lag eller förordning publiceras här.

 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404