Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:855 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller 2021-09-21
2021:854 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller 2021-09-21
2021:853 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-09-21
2021:852 Förordning om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 2021-09-21
2021:851 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-09-17
2021:850 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 2021-09-16
2021:849 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys 2021-09-15
2021:848 Förordning om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2021-09-14
2021:847 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2021-09-14
2021:846 Förordning om förvaltning av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 2021-09-14
2021:845 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2021-09-14
2021:844 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2021-09-14
2021:843 Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag 2021-09-08
2021:842 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 2021-09-08
2021:841 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-09-03

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404