Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:23 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2019-02-21
2019:22 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321) 2019-02-20
2019:21 Förordning om ändring i förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete 2019-02-20
2019:20 Förordning om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen 2019-02-20
2019:19 Förordning om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd 2019-02-19
2019:18 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 2019-02-19
2019:17 Förordning om ändring i förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll 2019-02-19
2019:16 Förordning om riksmätplatser 2019-02-19
2019:15 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande 2019-02-19
2019:14 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning 2019-02-19
2019:13 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 2019-02-19
2019:12 Förordning om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län 2019-02-14
2019:11 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket 2019-02-14
2019:10 Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster 2019-02-12
2019:9 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2016:354) 2019-02-01