Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:346 Förordning om ändring i förordningen (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning 2020-05-23
2020:345 Lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning 2020-05-23
2020:344 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 2020-05-23
2020:343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter 2020-05-23
2020:342 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) 2020-05-23
2020:341 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster 2020-05-23
2020:340 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 2020-05-23
2020:339 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 2020-05-23
2020:338 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) 2020-05-23
2020:337 Förordning om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk 2020-05-23
2020:336 Förordning om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel 2020-05-23
2020:335 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2020-05-23
2020:334 Förordning om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket 2020-05-21
2020:333 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 2020-05-21
2020:332 Förordning om upphandlingsstatistik 2020-05-21