Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:476 Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal 2024-06-19
2024:475 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831) 2024-06-19
2024:474 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2024-06-19
2024:473 Förordning om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218) 2024-06-18
2024:472 Förordning om ändring i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan 2024-06-18
2024:471 Lag om ändring i lagen (2023:907) om ändring i lagen (2023:440) om ändring i lagen (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken 2024-06-18
2024:470 Lag om ändring i lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2024-06-18
2024:469 Lag om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2024-06-18
2024:468 Lag om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2024-06-18
2024:467 Lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2024-06-18
2024:466 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2024-06-18
2024:465 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177) 2024-06-18
2024:464 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2024-06-18
2024:463 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2024-06-18
2024:462 Lag om ändring i rättegångsbalken 2024-06-18

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404