Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:147 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2023-03-24
2023:146 Förordning om ändring i förordningen (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan 2023-03-23
2023:145 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 2023-03-22
2023:144 Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023-03-22
2023:143 Förordning om ändring i förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser 2023-03-22
2023:142 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) 2023-03-22
2023:141 Förordning om ändring i förordningen (2022:181) om skatt på energi 2023-03-22
2023:140 Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268) 2023-03-22
2023:139 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 2023-03-21
2023:138 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2023-03-21
2023:137 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2023-03-21
2023:136 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier 2023-03-21
2023:135 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186) 2023-03-21
2023:134 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2023-03-21
2023:133 Förordning om producentansvar för däck 2023-03-21

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404