Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:800 Förordning om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 2020-09-19
2020:799 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2020-09-19
Rättelsesida till förordningen (2020:788) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
2020:798 Förordning om ändring i förordningen (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2020-09-18
2020:797 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2020-09-18
2020:796 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2020-09-18
2020:795 Förordning om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2020-09-18
2020:794 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. 2020-09-18
2020:793 Förordning om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål 2020-09-18
2020:792 Förordning om verkställighet av ungdomsövervakning 2020-09-18
2020:791 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning 2020-09-18
2020:790 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 2020-09-12
2020:789 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2020-09-12
2020:788 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523) 2020-09-12
2020:787 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods 2020-09-12