Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:33 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma förordning 2021-01-24
2021:32 Förordning om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp 2021-01-23
2021:31 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2021-01-23
2021:30 Förordning om ändring i förordningen (2021:17) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2021-01-23
2021:29 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 2021-01-22
2021:28 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2021-01-22
2021:27 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2021-01-22
2021:26 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2021-01-22
2021:25 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-01-22
2021:24 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-01-22
2021:23 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens 2021-01-22
2021:22 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens 2021-01-22
2021:21 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 2021-01-22
2021:20 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 2021-01-22
2021:19 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 2021-01-22