Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:1593 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd 2018-10-23
2018:1592 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 2018-10-23
2018:1591 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) 2018-10-23
2018:1590 Förordning om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar 2018-10-18
2018:1589 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. 2018-10-17
2018:1588 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. 2018-10-17
2018:1587 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2018-10-09
2018:1586 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2018-10-09
2018:1585 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208) 2018-10-02
2018:1584 Förordning om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el 2018-10-02
2018:1583 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation 2018-10-02
2018:1582 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 2018-10-02
2018:1581 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 2018-10-02
2018:1580 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019 2018-10-02
2018:1579 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund 2018-10-02