Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:53 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning 2022-01-28
2022:52 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige 2022-01-28
2022:51 Förordning om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning 2022-01-28
2022:50 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2022-01-26
2022:49 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2022-01-26
2022:48 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2022-01-26
2022:47 Förordning om ändring i förordningen (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2022-01-26
2022:46 Förordning om ändring i förordningen (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2022-01-26
2022:45 Lag om ändring i lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2022-01-26
2022:44 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2022-01-26
2022:43 Förordning om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur 2022-01-26
2022:42 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2022-01-26
2022:41 Förordning om ersättning till en länsstyrelse för arbete med ett omfattande infrastrukturobjekt 2022-01-26
2022:40 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2022-01-25
2022:39 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2022-01-25

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404