Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:203 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar 2019-04-18
2019:202 Förordning om statliga myndigheters lokalisering 2019-04-18
2019:201 Förordning om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 2019-04-18
2019:200 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2019-04-17
2019:199 Förordning om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 2019-04-17
2019:198 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning 2019-04-17
2019:197 Förordning om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik 2019-04-16
2019:196 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238) 2019-04-16
2019:195 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster 2019-04-16
2019:194 Förordning om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus 2019-04-16
Rättelsesida till förordningen (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
2019:193 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2019-04-11
2019:192 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller 2019-04-10
2019:191 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 2019-04-10
2019:190 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster 2019-04-10