Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:155 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 2021-03-02
2021:154 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2021-03-02
2021:153 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 2021-03-02
2021:152 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 2021-02-27
2021:151 Förordning om statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2021-02-27
2021:150 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 2021-02-27
2021:149 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-02-27
2021:148 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2021-02-27
2021:147 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 2021-02-27
2021:146 Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 2021-02-27
2021:145 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 2021-02-27
2021:144 Förordning om ändring i förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 2021-02-27
2021:143 Förordning om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari 2021 2021-02-27
2021:142 Förordning om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta 2021-02-27
2021:141 Förordningen om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2021-02-27

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404