Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1090 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) 2021-11-26
2021:1089 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-11-26
2021:1088 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige 2021-11-26
2021:1087 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning 2021-11-26
2021:1086 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade 2021-11-26
2021:1085 Förordning om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis 2021-11-24
2021:1084 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-11-24
2021:1083 Försäkringskassans föreskrifter om ändring av vissa underhållsbidrag år 2022 2021-11-24
2021:1082 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022 2021-11-24
2021:1081 Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2022 2021-11-24
2021:1080 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2022 2021-11-24
2021:1079 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022 2021-11-24
2021:1078 Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022 2021-11-24
2021:1077 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022 2021-11-24
2021:1076 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022 2021-11-24

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404