Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1375 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer 2022-08-09
2022:1374 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2022-08-09
2022:1373 Förordning om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn 2022-08-09
2022:1372 Förordning om ändring i förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden 2022-08-09
2022:1371 Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2022-08-02
2022:1370 Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2022-08-02
2022:1369 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2022-08-02
2022:1368 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 2022-07-21
2022:1367 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2022-07-20
2022:1366 Förordning om ändring i växtskyddsförordningen (2022:795) 2022-07-19
2022:1365 Förordning om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn 2022-07-19
2022:1364 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 2022-07-19
2022:1363 Förordning om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare 2022-07-19
2022:1362 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat 2022-07-19
2022:1361 Förordning om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden 2022-07-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404