Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:10 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 2020-01-22
2020:9 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-01-22
2020:8 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling 2020-01-21
2020:7 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2020-01-21
2020:6 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2020-01-15
2020:5 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse 2020-01-14
2020:4 Förordning om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet 2020-01-14
2020:3 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2020-01-14
2020:2 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2020-01-14
2020:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2020-01-09
2019:1318 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen 2019-12-23
2019:1317 Förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria 2019-12-23
2019:1316 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 2019-12-23
2019:1315 Förordning om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten 2019-12-23
2019:1314 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 2019-12-23