Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2052 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag 2018-12-19
2018:2051 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 2018-12-19
2018:2050 Förordning om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2018-12-19
2018:2049 Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 2018-12-19
2018:2048 Förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn 2018-12-19
2018:2047 Förordning om ändring i förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek 2018-12-18
2018:2046 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2018-12-18
2018:2045 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2018-12-17
2018:2044 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2018-12-17
2018:2043 Förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840) 2018-12-17
2018:2042 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt 2018-12-13
2018:2041 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2018-12-13
2018:2040 Lag om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-13
2018:2039 Lag om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-13
2018:2038 Lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel 2018-12-13