Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1344 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- ... 2021-12-28
2021:1343 Förordning om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå 2021-12-28
2021:1342 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- ... 2021-12-28
2021:1341 Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 2021-12-28
2021:1340 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 2021-12-28
2021:1339 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2021-12-28
2021:1338 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2021-12-28
2021:1337 Förordning om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen 2021-12-28
2021:1336 Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen 2021-12-28
2021:1335 Förordning om utbildning till lärare och förskollärare 2021-12-28
2021:1334 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2021-12-28
2021:1333 Förordning om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 2021-12-28
2021:1332 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2021-12-28
2021:1331 Förordning om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162) 2021-12-28
2021:1330 Förordning om ändring i förordningen (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 2021-12-28

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404