Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:599 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-06-18
2021:598 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-06-18
2021:597 Förordning om ändring i förordningen (2021:219) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-06-18
2021:596 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-06-18
2021:595 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens 2021-06-18
2021:594 Lag om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens 2021-06-18
2021:593 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 2021-06-18
2021:592 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 2021-06-18
2021:591 Lag om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år 2021-06-18
2021:590 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021 2021-06-18
2021:589 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-06-18
2021:588 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2021-06-18
2021:587 Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 2021-06-18
2021:586 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2021-06-18
2021:585 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2021-06-18

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404