Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1834 Lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1833 Lag om ändring i lagen (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1832 Lag om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1831 Förordning om ändring i förordningen (2022:1457) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2022-12-24
2022:1830 Förordning om ändring i förordningen (2022:1456) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2022-12-24
2022:1829 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2022-12-24
2022:1828 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 2022-12-24
2022:1827 Förordning om ränta på studielån för 2023 2022-12-24
2022:1826 Förordning om EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2022-12-24
2022:1825 Förordning om ändring i förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer 2022-12-24
2022:1824 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2022-12-22
2022:1823 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2022-12-22
2022:1822 Förordning om ändring i förordningen (2022:1377) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2022-12-22
2022:1821 Förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 2022-12-22
2022:1820 Lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst 2022-12-21

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404