Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Prenumerera

Om du löpande vill veta när nya författningar publiceras i Svensk författningssamling kan du prenumerera. Du kan prenumerera via e-post eller skapa ett RSS-flöde.

Prenumerera via e-post

Rulla till webbplatsens sidfot. Välj om du vill prenumerera dagligen eller veckovis och fyll i din e-postadress. Klicka på Skicka.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Svensk författningssamling har ett s.k. RSS-flöde. RSS är en teknik som gör att du kan prenumerera på webbflöden. Som RSS-prenumerant får du omedelbart veta när något nytt publicerats på en webbplats. Du kan själv välja i vilket program du vill ta emot flödet.

Prenumerera på RSS-flöde

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PuL, finns regler för hur personuppgifter får behandlas.
 

Personuppgiftsansvarig

Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen svenskförfattningssamling.se.

Ändamål för behandlingen

Regeringskansliet behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen när du prenumererar på innehåll från webbplatsen via e-post.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Regeringskansliet oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post.
 
Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsansvarig
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.