Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:954 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2023-12-30
2023:953 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2023-12-28
2023:952 Förordning om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023-12-28
2023:951 Lag om ändring i skollagen (2010:800) 2023-12-28
2023:950 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 2023-12-28
2023:949 Förordning om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen 2023-12-28
2023:948 Förordning om upphävande av förordningen (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser 2023-12-28
2023:947 Förordning om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter 2023-12-28
2023:946 Förordning om ändring i förordningen (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2023-12-28
2023:945 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2023-12-28
2023:944 Förordning om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning 2023-12-28
2023:943 Lag om ändring i skollagen (2010:800) 2023-12-28
2023:942 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) 2023-12-28
2023:941 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2023-12-28
2023:940 Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet 2023-12-28

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404