Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404