Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:20 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2022-01-18
2022:19 Förordning om ändring i förordningen (2021:1085) om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis 2022-01-18
2022:18 Förordning om ändring i förordningen (2021:708) om digitala covidbevis 2022-01-18
2022:17 Förordning om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel 2022-01-18
2022:16 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar 2022-01-14
2022:15 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter kompletterar 2022-01-14
2022:14 Förordning om ändring i förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket 2022-01-14
2022:13 Förordning om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 2022-01-14
2022:12 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458) 2022-01-14
2022:11 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk 2022-01-14
2022:10 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt 2022-01-14
2022:9 Förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 2022-01-14
2022:8 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 2022-01-14
2022:7 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2022-01-14
2022:6 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 2022-01-14

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404