Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:101 Förordning om ändring i förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd 2024-03-02
2024:100 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 2024-02-29
2024:99 Förordning om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet 2024-02-29
2024:98 Förordning om ändring i förordningen (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt 2024-02-28
2024:97 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2024-02-28
2024:96 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2024-02-28
2024:95 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 2024-02-28
2024:94 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2024-02-28
2024:93 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2024-02-28
2024:92 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter 2024-02-28
2024:91 Lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 2024-02-28
2024:90 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 2024-02-28
2024:89 Lag om ändring i skollagen (2010:800) 2024-02-28
2024:88 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2024-02-28
2024:87 Lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn 2024-02-28

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404