Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:440 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus 2022-05-21
2022:439 Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar 2022-05-20
2022:438 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 2022-05-18
2022:437 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2022-05-18
2022:436 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523) 2022-05-18
2022:435 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods 2022-05-18
2022:434 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2022-05-18
2022:433 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 2022-05-18
2022:432 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500) 2022-05-18
2022:431 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305) 2022-05-18
2022:430 Lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2022-05-18
2022:429 Förordning om upphävande av järnvägsförordningen (2004:526) 2022-05-18
2022:428 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2022-05-18
2022:427 Förordning om ändring i förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg 2022-05-18
2022:426 Förordning om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem 2022-05-18

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404