Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:102 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458) 2023-03-08
2023:101 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten 2023-03-08
2023:100 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk 2023-03-08
2023:99 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt 2023-03-08
2023:98 Förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 2023-03-08
2023:97 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 2023-03-08
2023:96 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 2023-03-08
2023:95 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2023-03-07
2023:94 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2023-03-07
2023:93 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 2023-03-07
2023:92 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) 2023-03-07
2023:91 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2023-03-07
2023:90 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 2023-03-07
2023:89 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. 2023-03-07
2023:88 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-03-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404