Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1047 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m. 2021-11-08
2021:1046 Förordning om digital bekräftelse av föräldraskap 2021-11-08
2021:1045 Förordning om ändring i förordningen (2021:576) om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött 2021-11-08
2021:1044 Förordning om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål 2021-11-08
2021:1043 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2021-11-08
2021:1042 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2021-11-08
2021:1041 Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 2021-11-08
2021:1040 Förordning om upphävande av förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall 2021-11-08
2021:1039 Lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition 2021-11-08
2021:1038 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2021-11-08
2021:1037 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) 2021-11-08
2021:1036 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500) 2021-11-08
2021:1035 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 2021-11-08
2021:1034 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2021-11-08
2021:1033 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2021-11-08

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404