Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:462 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2019-06-18
2019:461 Förordning om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden 2019-06-14
2019:460 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. 2019-06-14
2019:459 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2019-06-14
2019:458 Förordning om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 2019-06-14
2019:457 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2019-06-13
2019:456 Förordning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 2019-06-13
2019:455 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2019-06-13
2019:454 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2019-06-13
2019:453 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 2019-06-13
2019:452 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2019-06-13
2019:451 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete 2019-06-13
2019:450 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2019-06-13
2019:449 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser 2019-06-12
2019:448 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019 2019-06-12