Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1233 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 2019-12-10
2019:1232 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2019-12-10
2019:1231 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300) 2019-12-10
2019:1230 Förordning om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket 2019-12-10
2019:1229 Förordning om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster 2019-12-10
2019:1228 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 2019-12-10
2019:1227 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 2019-12-10
2019:1226 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster 2019-12-10
2019:1225 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2019-12-10
2019:1224 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering 2019-12-10
2019:1223 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning 2019-12-10
2019:1222 Lag om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-12-10
2019:1221 Lag om ändring i lagen (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-12-10
2019:1220 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-12-10
2019:1219 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2019-12-10