Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2118 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) 2018-12-27
2018:2117 Förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer 2018-12-27
2018:2116 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten 2018-12-27
2018:2115 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2018-12-27
2018:2114 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation 2018-12-27
2018:2113 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341) 2018-12-27
2018:2112 Förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477) 2018-12-27
2018:2111 Förordning om ändring i badvattenförordningen (2008:218) 2018-12-27
2018:2110 Förordning om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 2018-12-27
2018:2109 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller 2018-12-27
2018:2108 Förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 2018-12-27
2018:2107 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter 2018-12-27
2018:2106 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2018-12-27
2018:2105 Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2018-12-27
2018:2104 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2018-12-27