Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
Rättelsesida till förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer
2019:583 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2019-09-19
2019:582 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2019-09-19
2019:581 Förordning om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol 2019-09-19
2019:580 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd 2019-09-19
2019:579 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol 2019-09-19
2019:578 Förordning om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten 2019-09-18
2019:577 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2019-09-18
2019:576 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning 2019-09-17
2019:575 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2019-09-12
2019:574 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket 2019-09-12
2019:573 Förordning om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur 2019-09-10
2019:572 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020 2019-09-10
2019:571 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2019-09-10
2019:570 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning 2019-09-10