Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:175 Lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland 2019-04-05
2019:174 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2019-04-04
2019:173 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 2019-04-03
2019:172 Förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 2019-04-02
2019:171 Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer 2019-04-02
2019:170 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 2019-04-02
2019:169 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2019-03-29
2019:168 Lag om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2019-03-29
2019:167 Förordning om vissa officiella beteckningar 2019-03-29
2019:166 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 2019-03-28
2019:165 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 2019-03-28
2019:164 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval 2019-03-28
2019:163 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige 2019-03-27
2019:162 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige 2019-03-27
2019:161 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2019-03-27