Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:697 Förordning om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer 2020-07-01
2020:696 Förordning om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 2020-07-01
2020:695 Förordning om ändring i förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning 2020-07-01
2020:694 Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2020-07-01
2020:693 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 2020-07-01
2020:692 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall 2020-07-01
2020:691 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2020-07-01
2020:690 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2020-07-01
2020:689 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m. 2020-07-01
2020:688 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2020-07-01
2020:687 Förordning om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg 2020-07-01
2020:686 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter 2020-06-30
2020:685 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 2020-06-30
2020:684 Lag om ändring i miljöbalken 2020-06-30
2020:683 Förordning om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning 2020-06-30