Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:275 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-04-09
2021:274 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021 2021-04-09
2021:273 Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 2021-04-09
2021:272 Förordning om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar 2021-04-08
2021:271 Förordning om ändring i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag 2021-04-07
2021:270 Förordning om ändring i förordningen (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag 2021-04-07
2021:269 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag 2021-04-07
2021:268 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 2021-04-07
2021:267 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2021-04-07
2021:266 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar 2021-04-07
2021:265 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar 2021-04-07
2021:264 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar 2021-04-07
2021:263 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar 2021-04-07
2021:262 Förordning om ändring i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel 2021-04-07
2021:261 Förordning om upphävande av förordningen (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur 2021-04-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404