Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
Rättelsesida till förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
2018:1578 Förordning om tillfällig ersättning till kommuner för kostnader med anledning av skogsbränder 2018-10-01
2018:1577 Förordning om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2018-09-26
2018:1576 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 2018-09-26
2018:1575 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2018-09-26
2018:1574 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2018-09-26
2018:1573 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2018-09-26
2018:1572 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2018-09-26
2018:1571 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2018-09-26
2018:1570 Förordning om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet 2018-09-25
2018:1569 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208) 2018-09-25
2018:1568 Förordning om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el 2018-09-25
2018:1567 Förordning om ändring i förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader 2018-09-25
Rättelsesida till lagen (2018:1206) om ändring inkomstskattelagen (1999:1229)
2018:1566 Förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet 2018-09-19