Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:189 Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 2019-04-10
2019:188 Förordning om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet 2019-04-10
2019:187 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2019-04-10
2019:186 Lag om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval 2019-04-10
2019:185 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392) 2019-04-10
2019:184 Lag om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet 2019-04-10
2019:183 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 2019-04-10
2019:182 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) 2019-04-10
2019:181 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster 2019-04-10
2019:180 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2019-04-09
2019:179 Lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister 2019-04-09
Rättelsesida till lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
2019:178 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2019-04-05
2019:177 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2019-04-05
2019:176 Lag om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen 2019-04-05