Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1181 Förordning om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift 2019-12-03
2019:1180 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 2019-12-03
2019:1179 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2019-12-03
2019:1178 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2019-12-03
2019:1177 Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket 2019-12-03
2019:1176 Förordning om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området 2019-12-03
2019:1175 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2019-12-03
2019:1174 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2019-12-03
2019:1173 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 2019-12-03
2019:1172 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2019-12-03
2019:1171 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) 2019-12-03
2019:1170 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam 2019-12-03
2019:1169 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523) 2019-12-03
2019:1168 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2020 2019-12-03
2019:1167 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2019-12-03