Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1075 Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt 2021-11-23
2021:1074 Lag om ändring i lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland 2021-11-23
2021:1073 Förordning om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd 2021-11-23
2021:1072 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 2021-11-23
2021:1071 Lag om ändring i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400) 2021-11-23
2021:1070 Lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021-11-23
Rättelsesida till lagen (2021:618) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Rättelsesida till lagen (2021:616) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
2021:1069 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-11-12
2021:1068 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-11-12
2021:1067 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet 2021-11-11
2021:1066 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021 2021-11-11
2021:1065 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 2021-11-09
2021:1064 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2021-11-09
2021:1063 Förordning om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2021-11-09

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404