Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1311 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2019-12-23
2019:1310 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-12-23
2019:1309 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2019-12-23
2019:1308 Förordning om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet 2019-12-23
2019:1307 Lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar 2019-12-23
2019:1306 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen 2019-12-23
2019:1305 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 2019-12-23
2019:1304 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet 2019-12-23
2019:1303 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 2019-12-23
2019:1302 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2019-12-23
2019:1301 Förordning om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet 2019-12-23
2019:1300 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 2019-12-23
2019:1299 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) 2019-12-23
2019:1298 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799) 2019-12-23
2019:1297 Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter 2019-12-23