Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:1502 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360) 2018-07-13
2018:1501 Förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel 2018-07-12
2018:1500 Förordning om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin 2018-07-12
2018:1499 Förordning om upphävande av förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter 2018-07-12
2018:1498 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 2018-07-12
2018:1497 Förordning om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning 2018-07-12
2018:1496 Förordning om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd 2018-07-12
2018:1495 Förordning om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning 2018-07-12
2018:1494 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212) 2018-07-12
2018:1493 Förordning om ändring i förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser 2018-07-12
2018:1492 Förordning om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket 2018-07-12
2018:1491 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 2018-07-12
2018:1490 Förordning om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 2018-07-12
2018:1489 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2018-07-12
2018:1488 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 2018-07-12