Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2037 Lag om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-12-13
2018:2036 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2018-12-13
2018:2035 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 2018-12-13
2018:2034 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-12-13
2018:2033 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2018-12-13
2018:2032 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden 2018-12-13
2018:2031 Förordning om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning 2018-12-13
2018:2030 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 2018-12-13
2018:2029 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2018-12-13
2018:2028 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) 2018-12-13
2018:2027 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2018-12-13
2018:2026 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder 2018-12-13
2018:2025 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2018-12-13
2018:2024 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden 2018-12-13
2018:2023 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019 2018-12-12