Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1546 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2022-11-30
2022:1545 Förordning om ändring i förordningen (2022:1105) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2022-11-30
2022:1544 Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 2022-11-30
2022:1543 Förordning om ändring i förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet 2022-11-30
2022:1542 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2022-11-30
2022:1541 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning 2022-11-29
2022:1540 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2022-11-29
2022:1539 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 2022-11-29
2022:1538 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2022-11-29
2022:1537 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2022-11-29
2022:1536 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) 2022-11-29
2022:1535 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2022-11-29
2022:1534 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2022-11-29
2022:1533 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2022-11-29
2022:1532 Lag om ändring i rättegångsbalken 2022-11-29

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404