Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:38 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874) 2022-01-25
2022:37 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 2022-01-25
2022:36 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 2022-01-25
2022:35 Förordning om ändring i förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service 2022-01-21
2022:34 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) 2022-01-21
2022:33 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2022-01-21
2022:32 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma förordning 2022-01-21
2022:31 Lag om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617) 2022-01-21
2022:30 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma lag 2022-01-21
2022:29 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag 2022-01-21
2022:28 Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden 2022-01-21
2022:27 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar 2022-01-21
2022:26 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2022-01-21
2022:25 Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige 2022-01-19
2022:24 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2022-01-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404