Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:840 Förordning om ändring i förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m. 2021-09-03
2021:839 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2021-09-03
2021:838 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-08-27
2021:837 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2021-08-27
2021:836 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige 2021-08-27
2021:835 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-08-27
2021:834 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-08-21
2021:833 Förordning om ändring i förordningen (2021:599) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 2021-08-21
2021:832 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-08-20
2021:831 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 2021-08-13
2021:830 Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag 2021-08-13
2021:829 Förordning om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån 2021-08-07
Rättelsesida till lagen (2021:739) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Rättelsesida till lagen (2021:738) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Rättelsesida till lagen (2021:737) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404