Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:55 Förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 2024-02-13
2024:54 Lag om ändring i lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden 2024-02-13
2024:53 Förordning om ändring i förordningen (2021:316) om statsbidrag till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar 2024-02-13
2024:52 Förordning om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:51 Förordning om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:50 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:49 Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:48 Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige 2024-02-13
2024:47 Lag om ändring i lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket 2024-02-13
2024:46 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2024-02-13
2024:45 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott 2024-02-13
2024:44 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:43 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:42 Förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister 2024-02-13
2024:41 Förordning om ändring av utsökningsförordningen (1981:981) 2024-02-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404