Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1360 Förordning om kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror 2022-07-19
2022:1359 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2022-07-19
2022:1358 Förordning om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare lagföring av brott 2022-07-13
2022:1357 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om tingsrätternas domkretsar 2022-07-13
2022:1356 Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469) 2022-07-13
2022:1355 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 2022-07-12
2022:1354 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag 2022-07-12
2022:1353 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2022-07-12
2022:1352 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 2022-07-12
2022:1351 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 2022-07-12
2022:1350 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2022-07-12
2022:1349 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2022-07-12
2022:1348 Förordning om ändring i förordningen (2022:1020) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2022-07-12
2022:1347 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2022-07-12
2022:1346 Förordning om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser 2022-07-12

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404