Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:786 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2020-09-12
2020:785 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 2020-09-12
2020:784 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500) 2020-09-12
2020:783 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305) 2020-09-12
2020:782 Lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020-09-12
2020:781 Förordning om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning 2020-09-12
2020:780 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2020-09-12
2020:779 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2020-09-12
2020:778 Lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet 2020-09-11
2020:777 Lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter 2020-09-11
2020:776 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner 2020-09-11
2020:775 Lag om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet 2020-09-11
2020:774 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen 2020-09-11
2020:773 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2020-09-11
2020:772 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter 2020-09-11