Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:828 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2021-07-30
2021:827 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 2021-07-30
2021:826 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift 2021-07-30
2021:825 Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal 2021-07-30
2021:824 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831) 2021-07-30
2021:823 Förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas 2021-07-27
2021:822 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-07-23
2021:821 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 2021-07-20
2021:820 Förordning om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 2021-07-20
2021:819 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor 2021-07-20
2021:818 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2021-07-20
2021:817 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-07-20
2021:816 Förordning om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-07-20
2021:815 Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021 2021-07-20
2021:814 Förordning om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 2021-07-20

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404