Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1421 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2022-09-13
2022:1420 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2022-09-13
2022:1419 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2022-09-13
2022:1418 Förordning om ändring i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon 2022-09-13
2022:1417 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2022-09-07
2022:1416 Förordning om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2022-09-07
2022:1415 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 2022-09-07
2022:1414 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket 2022-09-07
2022:1413 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2022-09-07
2022:1412 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2022-09-06
2022:1411 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet 2022-09-06
2022:1410 Förordning om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning 2022-09-06
2022:1409 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043) 2022-09-06
2022:1408 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 2022-09-06
2022:1407 Förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar 2022-09-06

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404