Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2047 Förordning om ändring i förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek 2018-12-18
2018:2046 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2018-12-18
2018:2045 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2018-12-17
2018:2044 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2018-12-17
2018:2043 Förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840) 2018-12-17
2018:2042 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt 2018-12-13
2018:2041 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2018-12-13
2018:2040 Lag om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-13
2018:2039 Lag om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-13
2018:2038 Lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel 2018-12-13
2018:2037 Lag om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-12-13
2018:2036 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2018-12-13
2018:2035 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 2018-12-13
2018:2034 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-12-13
2018:2033 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2018-12-13