Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:492 Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer 2019-06-26
2019:491 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 2019-06-26
2019:490 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 2019-06-26
2019:489 Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik 2019-06-26
2019:488 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv 2019-06-26
2019:487 Lag om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2019-06-26
2019:486 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2019-06-26
2019:485 Lag om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå 2019-06-26
2019:484 Lag om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå 2019-06-26
2019:483 Lag om ändring i lagen (2017:354) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå 2019-06-26
2019:482 Lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå 2019-06-26
2019:481 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag 2019-06-26
2019:480 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) 2019-06-26
2019:479 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2019-06-26
2019:478 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2019-06-26