Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:820 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall 2020-10-01
2020:819 Förordning om ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13) 2020-10-01
2020:818 Förordning om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel 2020-10-01
2020:817 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 2020-10-01
2020:816 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2020-10-01
2020:815 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 2020-10-01
2020:814 Förordning om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt 2020-09-26
2020:813 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2021 2020-09-26
2020:812 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 2020-09-25
2020:811 Förordning om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2020-09-25
2020:810 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 2020-09-25
2020:809 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2020-09-25
2020:808 Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-09-25
2020:807 Förordning om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-09-25
2020:806 Förordning om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-09-25