Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1314 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 2021-12-28
2021:1313 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2021-12-28
2021:1312 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 2021-12-23
2021:1311 Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige 2021-12-23
2021:1310 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-12-23
2021:1309 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-12-23
2021:1308 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning 2021-12-23
2021:1307 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2021-12-23
2021:1306 Förordning om ändring i förordningen (2021:565) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 2021-12-23
2021:1305 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237) 2021-12-23
2021:1304 Förordning om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete 2021-12-23
2021:1303 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 2021-12-23
2021:1302 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 2021-12-23
2021:1301 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2021-12-22
2021:1300 Förordning om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten 2021-12-22

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404