Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:584 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 2021-06-18
2021:583 Förordning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2021-06-18
2021:582 Förordning om ändring i förordningen (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 2021-06-18
2021:581 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2021-06-18
2021:580 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-06-18
2021:579 Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2021-06-18
2021:578 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-06-18
2021:577 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2021-06-18
2021:576 Förordning om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött 2021-06-17
2021:575 Lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal 2021-06-16
2021:574 Lag om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal 2021-06-16
2021:573 Lag om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland 2021-06-16
2021:572 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2021-06-15
2021:571 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2021-06-15
2021:570 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2021-06-11

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404