Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:114 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd 2019-03-12
2019:113 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 2019-03-12
2019:112 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2019-03-12
2019:111 Förordning om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar 2019-03-12
2019:110 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2019-03-12
2019:109 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter 2019-03-12
2019:108 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2019-03-08
2019:107 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2019-03-08
2019:106 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2019-03-06
2019:105 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 2019-03-06
2019:104 Förordning om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2019-03-06
2019:103 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2019-03-06
2019:102 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 2019-03-06
2019:101 Förordning om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård 2019-03-06
2019:100 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol 2019-03-06