Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)