Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:132 Förordning om producentansvar för bilar 2023-03-21
2023:131 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning 2023-03-21
2023:130 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2023-03-21
2023:129 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 2023-03-21
2023:128 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2023-03-21
2023:127 Förordning om ändring i svavelförordningen (2014:509) 2023-03-21
2023:126 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar 2023-03-21
2023:125 Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek 2023-03-21
2023:124 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 2023-03-21
2023:123 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 2023-03-21
2023:122 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574) 2023-03-21
2023:121 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. 2023-03-15
2023:120 Förordning om ändring i förordningen (2022:1608) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. 2023-03-15
2023:119 Förordning om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara 2023-03-15
2023:118 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. 2023-03-15

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404