Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:851 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 2020-10-23
2020:850 Förordning om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 2020-10-23
2020:849 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt 2020-10-23
2020:848 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 2020-10-23
2020:847 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-10-23
2020:846 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 2020-10-23
2020:845 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 2020-10-23
2020:844 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) 2020-10-23
2020:843 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 2020-10-23
2020:842 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2020-10-23
2020:841 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift 2020-10-23
2020:840 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys 2020-10-21
2020:839 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd 2020-10-17
2020:838 Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020 2020-10-17
2020:837 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2020-10-16