Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:215 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2018-04-20
2018:214 Förordning om ändring i förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut 2018-04-19
2018:213 Förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv 2018-04-19
2018:212 Förordning om upphävande av förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenät är eftersatt 2018-04-19
2018:211 Förordning om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät 2018-04-19
2018:210 Förordning om upphävande av förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. 2018-04-19
2018:209 Förordning om upphävande av förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram 2018-04-19
2018:208 Förordning om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät 2018-04-19
2018:207 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen 2018-04-19
2018:206 Lag om ändring i lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser 2018-04-19
2018:205 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd 2018-04-19
2018:204 Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän 2018-04-17
2018:203 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 2018-04-17
2018:202 Förordning om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga 2018-04-17
2018:201 Förordning om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning 2018-04-17