Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1701 Lag om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 2022-12-07
2022:1700 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 2022-12-07
2022:1699 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret 2022-12-07
2022:1698 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 2022-12-07
2022:1697 Lag om samordningsnummer 2022-12-07
2022:1696 Förordning om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning 2022-12-07
2022:1695 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 2022-12-07
2022:1694 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2022-12-07
2022:1693 Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar 2022-12-07
2022:1692 Förordning om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet 2022-12-07
2022:1691 Lag om ändring i lagen (2022:1488) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2022-12-07
2022:1690 Lag om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2022-12-07
2022:1689 Lag om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet 2022-12-07
2022:1688 Lag om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2022-12-07
2022:1687 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning 2022-12-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404