Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
Rättelsesida till förordningen (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
2018:2077 utgår
Rättelsesida till förordningen (2018:1983) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
2019:2 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 2019-01-15
2019:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2019-01-08
2018:2122 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2018-12-27
2018:2121 Lag om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-27
2018:2120 Lag om ändring i lagen (2018:1208) om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-27
2018:2119 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall 2018-12-27
2018:2118 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) 2018-12-27
2018:2117 Förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer 2018-12-27
2018:2116 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten 2018-12-27
2018:2115 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2018-12-27
2018:2114 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation 2018-12-27
2018:2113 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341) 2018-12-27