Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:906 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2021-10-20
2021:905 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering 2021-10-20
2021:904 Lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2021-10-20
2021:903 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2021-10-20
2021:902 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2021-10-20
2021:901 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 2021-10-20
2021:900 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet 2021-10-20
2021:899 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering 2021-10-20
2021:898 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-10-19
2021:897 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2021-10-19
2021:896 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2021-10-19
2021:895 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2022 2021-10-19
2021:894 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-10-16
2021:893 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion 2021-10-13
2021:892 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden 2021-10-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404