Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:34 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2023-02-01
2023:33 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor 2023-02-01
2023:32 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2023-02-01
2023:31 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2023-02-01
2023:30 Förordning om statsbidrag till regioner för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter 2023-01-31
2023:29 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 2023-01-31
2023:28 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 2023-01-31
2023:27 Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar 2023-01-31
2023:26 Förordning om upphävande av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar 2023-01-31
2023:25 Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar 2023-01-31
2023:24 Förordning om ändring i förordningen (2022:1449) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända 2023-01-31
2023:23 Förordning om upphävande av förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända 2023-01-31
2023:22 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2023-01-27
2023:21 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2023-01-27
2023:20 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-01-27

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404