Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:1086 Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde 2018-06-15
2018:1085 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2018-06-15
2018:1084 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2018-06-15
2018:1083 Förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter 2018-06-15
2018:1082 Förordning om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 2018-06-15
2018:1081 Förordning om ändring i förordningen (2013:850) om EU-miljömärket 2018-06-15
2018:1080 Förordning om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition 2018-06-15
2018:1079 Förordning om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning 2018-06-15
2018:1078 Förordning om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 2018-06-15
2018:1077 Förordning om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja 2018-06-15
2018:1076 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag 2018-06-15
2018:1075 Förordning om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål 2018-06-15
2018:1074 Förordning om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet 2018-06-15
2018:1073 Förordning om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor 2018-06-15
2018:1072 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238) 2018-06-15