Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:1514 Förordning om ändring i förordningen (2018:395) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket 2018-07-18
2018:1513 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) 2018-07-18
2018:1512 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2018-07-18
2018:1511 Förordning om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval 2018-07-13
2018:1510 Förordning om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning 2018-07-13
2018:1509 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen 2018-07-13
2018:1508 Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 2018-07-13
2018:1507 Förordning om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 2018-07-13
2018:1506 Förordning om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning 2018-07-13
2018:1505 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 2018-07-13
2018:1504 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan 2018-07-13
2018:1503 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2018-07-13
2018:1502 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360) 2018-07-13
2018:1501 Förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel 2018-07-12
2018:1500 Förordning om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin 2018-07-12