Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1103 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:708) om digitala covidbevis, dels ändring i samma förordning 2022-06-29
2022:1102 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2022-06-29
2022:1101 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 2022-06-29
2022:1100 Lag om ändring i miljöbalken 2022-06-29
2022:1099 Förordning om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet 2022-06-29
2022:1098 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2022-06-29
2022:1097 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 2022-06-29
2022:1096 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2022-06-29
2022:1095 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 2022-06-29
2022:1094 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2022-06-29
2022:1093 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 2022-06-29
2022:1092 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2022-06-29
2022:1091 Lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 2022-06-29
2022:1090 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 2022-06-29
2022:1089 Lag om ändring i skollagen (2010:800) 2022-06-29

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404