Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:129 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2019-03-19
2019:128 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2019-03-19
2019:127 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2019-03-19
2019:126 Förordning om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster 2019-03-19
2019:125 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2016:354) 2019-03-19
2019:124 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 2019-03-19
2019:123 Förordning om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346) 2019-03-19
2019:122 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2019-03-15
2019:121 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 2019-03-15
2019:120 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 2019-03-15
2019:119 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2019-03-15
2019:118 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 2019-03-13
2019:117 Förordning om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet 2019-03-12
2019:116 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd 2019-03-12
2019:115 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2019-03-12