Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:741 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-08-04
2020:740 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning 2020-07-24
2020:739 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 2020-07-24
2020:738 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning 2020-07-24
2020:737 Förordning om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 2020-07-24
2020:736 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2020-07-24
2020:735 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-07-18
2020:734 Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 2020-07-17
2020:733 Förordning om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 2020-07-17
2020:732 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 2020-07-17
2020:731 Förordning om ändring i förordningen (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2020-07-17
2020:730 Förordning om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd 2020-07-17
2020:729 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd 2020-07-17
2020:728 Lag om ändring i rättegångsbalken 2020-07-10
2020:727 Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen 2020-07-03