Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:1645 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2018-11-16
2018:1644 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 2018-11-16
2018:1643 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 2018-11-16
2018:1642 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2018-11-16
2018:1641 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019 2018-11-16
2018:1640 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019 2018-11-16
2018:1639 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019 2018-11-14
2018:1638 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019 2018-11-14
2018:1637 Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 2018-11-14
2018:1636 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019 2018-11-14
2018:1635 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019 2018-11-14
2018:1634 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan 2018-11-13
2018:1633 Förordning om försäkringsmedicinska utredningar 2018-11-13
2018:1632 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet 2018-11-13
2018:1631 Lag om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2018-11-07