Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:689 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 2019-11-15
2019:688 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2019-11-15
2019:687 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2019-11-15
2019:686 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning 2019-11-15
2019:685 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020 2019-11-15
2019:684 Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020 2019-11-15
2019:683 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020 2019-11-15
2019:682 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020 2019-11-15
2019:681 Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020 2019-11-15
2019:680 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020 2019-11-15
2019:679 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020 2019-11-15
2019:678 Förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. 2019-11-13
2019:677 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som växtskyddslagen (1972:318) kompletterar 2019-11-13
2019:676 Förordning om stöd till byggemenskaper 2019-11-12
2019:675 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott, dels ändring i samma förordning 2019-11-12