Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2022

N 2022:1

Förordning om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Förordningen är utfärdad den 10 mars 2022. Den har kungjorts i Kemikalieinspektionens författningssamling under nummer KIFS 2022:1.

(Miljödepartementet)


N 2022:2

Förordning om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

Förordningen är utfärdad den 10 mars 2022. Den har kungjorts i Kemikalieinspektionens författningssamling under nummer KIFS 2022:2.

(Miljödepartementet)


N 2022:3

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall

Förordningen är utfärdad den 24 mars 2022. Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2022:3.

(Miljödepartementet)


N 2022:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:8.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:5

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:9.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:10.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:11.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:12.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:13.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:14.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:15.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:12

Förordning om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:24) om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidrag

Förordningen är utfärdad den 22 juni 2022. Den har kungjorts i Statistiska centralbyråns författningssamling under nummer SCB-FS 2022:20.

(Socialdepartementet)


N 2022:13

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:418.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:14

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:419.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:15

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:420.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:16

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:421.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:17

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:422.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:423.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:19

Förordning om anställning vid Myndigheten för totalförsvarsanalys

Förordningen är utfärdad den 22 september 2022. Den har kungjorts i Arbetsgivarverkets författningssamling under nummer AGVFS 2022:1 B1.

(Försvarsdepartementet)


N 2022:20

Förordning om anställning vid den nya myndigheten Utbetalningsmyndigheten

Förordningen är utfärdad den 24 november 2022. Den har kungjorts i Arbetsgivarverkets författningssamling under nummer AGVFS 2022:2 B2.

(Finansdepartementet)


N 2022:21

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2013:3, FAP 121-1) om Polisflyget

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:14.

(Justitiedepartementet)


N 2022:22

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2004:1, FAP 201-3) om Nationella insatsstyrkan

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:15.

(Justitiedepartementet)


N 2022:23

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2007:4, FAP 208-3) om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:16.

(Justitiedepartementet)


N 2022:24

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:8, FAP 200-1) om CBRNE

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:17.

(Justitiedepartementet)


N 2022:25

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1991:7, FAP 243-2) angående rapportering av incidenter m.m.

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:18.

(Justitiedepartementet)


N 2022:26

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2005:10, FAP 400-3) om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:19.

(Justitiedepartementet)


N 2022:27

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2011:11, FAP 171-3) om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande verksamhet

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:20.

(Justitiedepartementet)


N 2022:28

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2005:15, FAP 171-1) om systemet för hemlig teleavlyssning m.m.

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:21.

(Justitiedepartementet)


N 2022:29

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2008:5, FAP 483-1) om Polisens rutiner för medling med anledning av brott

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:22.

(Justitiedepartementet)


N 2022:30

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:20, FAP 193-1) om användning av IT-stödet Polisens underrättelsemodell – Applikationer (PUM-A)

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:23.

(Justitiedepartementet)


N 2022:31

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2010:5, FAP 699-2) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:24.

(Justitiedepartementet)


N 2022:32

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:64, FAP 730-1) om personalredovisning

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:25.

(Justitiedepartementet)


N 2022:33

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2011:2, FAP 214-1) om Polisens hundverksamhet

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2022:26.

(Justitiedepartementet)


N 2022:34

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 24 november 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:444.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:35

Förordning om skolindex för år 2023

Förordningen är utfärdad den 24 november 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:445.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:36

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2023

Förordningen är utfärdad den 24 november 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:446.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:37

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:454.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:38

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:5) om programmål för gymnasiesärskolans nationella program

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:455.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:39

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 1 december 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:456.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:40

Förordning om upphävande av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:34) om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats

Förordningen är utfärdad den 15 december 2022. Den har kungjorts i Försäkringskassans författningssamling under nummer FKFS 2022:13.

(Socialdepartementet)


 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404