Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2019

N 2019:9

Förordning om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel

Förordningen är utfärdad den 19 december 2019. Den har kungjorts i Centrala studiestödsnämndens författningssamling under nummer CSNFS 2019:9.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Förordningen är utfärdad den 11 december 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:42.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 14 november 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:33.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:6

Förordning (SKOLFS 2019:32) om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2020

Förordningen är utfärdad den 14 november 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:32.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:5

Förordning (SKOLFS 2019:31) om skolindex för år 2020

Förordningen är utfärdad den 14 november 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:31.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 29 augusti 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:29.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:3

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:24.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:23.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:1

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:22.

(Utbildningsdepartementet)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404