Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2019

N 2019:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 29 augusti 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:29.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:3

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:24.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:23.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:1

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2019. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:22.

(Utbildningsdepartementet)