Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer