Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter