Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)