Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete