Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler