Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter (NUTFS 2001:1) om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404