Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404