Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)