Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404