Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen