Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)