Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta