Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag