Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa