Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol