Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)