Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön