Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar