Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor