Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler