Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt