Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)