Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid en
riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan
verksamhet