Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter