Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag
inom riksdagen, dess myndigheter och organ