Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19